Ấu trùng

Giai đoạn phát triển ngay sau giai đoạn trứng hoặc trưởng thành trong quá trình phát triển của những động vật như sâu, nhuyễn thể, cá, ếch, nhái…

Ấu trùng thường có cấu tạo cơ thể khác con trưởng thành và phải qua một số lần lột xác mới chuyển hóa thành con trưởng thành.

Ấu trùng sâu hại thườn là giai đoạn ăn nhiều nên thường gây nhiều tác hại cho cây. Ấu trùng sâu hại thường được sinh ra với số lượng lớn, phàm ăn. Phòng trừ sâu hại đối với nhiều loài chủ yếu tập trung vào giai đoạn ấu trùng.

Sau mỗi lần lột xác, ấu trùng được gọi là thêm một tuổi. Sau lần nở ra từ trứng gọi là ấu trùng tuổi 1, sau lần lột xác thứ nhất gọi là ấu trùng tuổi 2 và cứ thể tiếp tục. Thường sâu có từ 4 đến 6 tuổi.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.