Ấu chúa

Con chúa chưa trưởng thành của các côn trùng xã hội như ong, kiến, mối.

Ấu chúa là con cái của quần thể được sinh ra và nuôi dưỡng một cách đặc biệt khác xa với các cá thể khác trong đàn. Ấu chúa sau khi trưởng thành đẻ trứng để duy trì nòi giống. Khả năng đẻ trứng của ấu chúa rất lớn, khi có đầy đủ thức ăn một con ong chúa có thể đẻ 700 - 900 trứng trong một ngày đêm. Sau khi nở, ấu chúa được ong thợ nuôi bằng sữa chúa và lớn lên rất nhanh. Ở giai đoạn ấu chúa, buồng trứng đã phát triển đến mức độ ổn định, có nghĩa là con ong chúa sau này đẻ tốt hay không tùy thuộc rất lớn vào thức ăn nuôi ấu chúa.

Từ trúng đến khi thành ong chúa, giai đoạn ấu chúa kéo dài 15 ngày. Khi nở, ấu chúa rất mập, nhưng sau đó bị ong thợ hạn chế "khẩu phần" nên ấu chúa có cơ thể thon nhỏ lại để chuẩn bị cho chuyên bay "trăng mật". Sau khi nở 3-5 ngày, ong chúa bay đi giao phối.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.