Áp thấp gió mùa

Vùng áp thấp được hình thành vào mùa hè trên lục địa, ít di động.
Áp thấp gió mùa được coi là 1 trung tâm tác động bán vĩnh cửu, thu hút không khí từ biển thổi vào đất liền, tạo nên các đợt gió mùa vào mùa hè.
Áp thấp gió mùa cũng được dùng để chỉ các áp thấp nhiệt đới được hình thành trên vùng biển Bengan vào đầu mùa hè, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, và vào mùa thu, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Áp thấp gió mùa nhiệt đới thường di động và đổ bộ vào đất liền, gây ra gió bão, sóng thần, nước biển dâng, làm thiệt hại nghiêm trọng ở Banglađét và miền Đông Ấn Độ. 

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.