Áp suất hơi

Cường độ lực nén khiến cho một chất lỏng bay hơi. Áp suất hơi càng cao, hợp chất lỏng càng dễ bay hơi.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.