An toàn lao động

Trạng thái và môi trường đảm bảo cho người trong quá trình lao động (sản xuất, dịch vụ, nghệ thuật v.v…) không bị các tác động gây hại cho thân thể, sức khỏe, tính mạng.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người: hóa học, vật lý học, cơ học, sinh học.

Trong công tác bảo vệ thực vật cần chú ý bảo vệ người lao động khỏi tác hại của các loại thuốc, các tia xạ và tác hại của máy móc phun thuốc trừ dịch hại.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.