An toàn dịch bệnh

Tình trạng đảm bảo cho các loài vật nuôi không bị dịch bệnh gây hại và sinh trưởng, phát triển tốt.

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cần anps dụng một hệ thống các biện pháp bao gồm: Nuôi dưỡng tốt, thức ăn đủ về khối lượng, chất lượng dinh dưỡng cao và cân đối; chuồng trại sạch sẽ, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông; tiêm chủng phòng bệnh, đầy đủ, đúng quy trình; chữa bệnh kịp thời, dập tắt nhanh các ổ dịch và ngăn ngừa không cho dịch tái phát.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.