An toàn

Tình trạng không có những tác động có hại lên con người, vật nuôi và môi trường sinh thái.

Chất an toàn là chất có trong thành phần của một số loại thuốc trừ cỏ nhằm tăng cường tính chọn lọc của thuốc, làm cho thuốc chỉ diệt trừ cỏ dại mà lại an toàn cho cây trồng.

Chất an toàn cũng là chất phụ gia có trong một số loại thuốc bảo vệ thực vật hỗn hợp, nhằm bảo đảm tính tương hợp của các hoạt chất trong thành phần của thuốc hỗn hợp đó.

Chỉ dẫn về an toàn là những thông tin thường được ghi trên các nhãn, các tờ bướm, các tài liệu hướng dẫn sử dụng các loại thuốc BVTV có liên quan đến cách sử dụng và bảo quản loại thuốc đó. Chỉ dẫn an toàn bao gồm: Lời cảnh báo (rất độc, độc cao, nguy hiểm, cẩn thận...); những hình tượng biểu thị độ độc; nhóm độc (I, II, III...); những trang bị lao động cần dùng; những việc cần làm khi bảo quản và sử dụng thuốc.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.