An sinh xã hội (còn gọi là an toàn xã hội)

Hệ thống biện pháp, hoạt động, chính sách, pháp luật bảo đảm cho mọi người trong xã hội được sống yên ổn không bị nguy hại đến sức khỏe, tính mạng trong mọi hoạt động sản xuất; công tác, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giao tiếp, học tập v.v…

An sinh xã hội bao gồm 3 mặt sau đây: 1) Những quyền lợi mà Nhà nước dành cho công dân như: Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tài sản, chỗ ở, an toàn về bí mật thư tín; những quyền tự do dân chủ; quyền được lao động, học hành học v.v...; 2) Những nghĩa vụ mà mỗi công dân phải đóng góp cho xã hội, cho đất nước như: Trách nhiệm công dân, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường, trách nhiệm ứng xử có đạo đức có văn hóa với người khác v.v...; 3) Những điều nghiêm cấm ông dân không được làm như: Vi phạm quyền lợi của người khác, gây độc hại ô nhiễm môi trường, gây tác hại xấu cho xã hội v.v...

An sinh xã hội là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển không ngừng của đất nước theo hướng bền vững, ngày càng tiến bộ văn minh.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.