Ăn rỗi

Ăn nhiều, tập trung trong một thời gian ngắn.

Một số loài sâu, tiêu biểu là con tằm ở tuổi 5 trước khi hóa nhộng, ăn rất nhiều. Đối với các loài sâu hại ở các tuổi lớn của ấu trùng thường là tuổi 4, 5, 6 chúng ăn rất khỏe và gây ra nhiều thiệt hại lớn cho cây. Đó là giai đoạn ăn rỗi.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.