An ninh môi trường

Trạng thái môi trường tồn tại và phát triển bình thường làm cho môi trường có khả năng đảm bảo điều kiện sống an toàn và thuận lợi cho con người sinh sống và phát triển trong môi trường đó.

Một hệ thống môi trường có thể bị mất an ninh do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong số đó có những nguyên nhân do các yếu tố tự nhiên như: Thiên tai, biến đổi khí hậu, nắng nóng, sương muối v.v... Có những nguyên nhân xuất phát từ các hoạt động sản xuất và đời sống của con người, như: Chặt phá rừng, làm cạn kiệt nguồn nước, săn bắt quá mức các loài thú hoang dã v.v... Trong nhiều trường hợp, hệ thống môi trường bị mất an ninh là do tác động phối hợp của 2 nhóm nguyên nhân nêu trên đây.

Để đảm bảo bảo vệ an ninh môi trường cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hiểu biết của mọi người dân về ý nghĩa to lớn và nhiều mặt của môi trường quanh chúng ta, từ đó nâng cao trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ an ninh môi trường. Cần áp dụng nhiều biện pháp (biện pháp công trình, biện pháp phi công trình, xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách...) phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tình trạng mất an ninh môi trường.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.