An ninh lương thực (còn gọi là an toàn lương thực)

Các chủ trương và chính sách nhằm đảm bảo cho mọi người dân trong một quốc gia có đủ lượng lương thực để sống, đủ chất lượng dinh dưỡng để phát triển.

(Xem an toàn lương thực).


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.