Ẩn (bệnh)

Trạng thái bệnh không thể hiện thành triệu chứng bên ngoài. Trong trường hợp này vật gây bệnh đã xâm nhập được vào cơ thể vật chủ và đã gây được bệnh nhưng ở bên ngoài trông vật chủ vẫn khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý nào.

Bệnh ẩn có thể đến một thời gian nào đó sẽ thể hiện thành triệu chứng ra ngoài. Bệnh ẩn cũng có thể có ảnh hưởng xấu đến năng suất của cây nhưng điều nguy hiểm là trên cây bị bệnh mang một lượng nguồn vật gây bệnh và trở thành nơi lan truyền bệnh ra các cây ở chung quanh.

Bệnh ẩn gây ra những khó khăn cho công tác chẩn đoán bệnh và làm cho việc phòng trị bệnh có những sơ xuất, không kịp thời.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.