Amip

Chi trùng chân giả, thuộc ngành động vật nguyên sinh.
Amip có cơ thể nhỏ ở mức hiển vi. Chủng phân bố rộng trong nước ngọt. Amip có hình dáng thay đổi liên tục do hình thành chân giả để vận động, di chuyển, bắt mồi. Amip có các không bào để điều hòa áp suất thẩm thấu và bài tiết. Chúng sinh sản bằng cách phân đôi. Amip có khả năng hình thành bào xác bọc, nang, kén), khi gặp điều kiện không thuận lợi.
Amip ký sinh trong ruột người và động vật, gây ra các bệnh đường ruột. Ở người có loài Amip Entamoeba histolytica gây bệnh lỵ amip tạo ra các vết loét dạng núi lửa trên mặt thành ruột. Chúng ăn hồng cầu và có thể theo máu gây apxe gan. Bệnh lỵ amip rất phổ biến ở vùng nhiệt đới. Bệnh có thể phát sinh thành dịch, nhất là vào mùa mưa lũ. Ở Việt Nam, bệnh lỵ amip có ở một số vùng, trước đây khá nghiêm trọng, hiện nay đã giảm nhiều.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.