Amilôpectin

Loại pôlisacant có phân nhánh, được cấu tạo từ các gốc D-glucozơ.
Amilôpectin là thành phần cấu tạo của tinh bột nằm trong thành phần chính của gạo nếp hoặc các loại gạo dẻo.
Amilôpectin có khối lượng phân tử từ 50.000 đến khoảng vài triệu. Khi tác động với iốt Amilôpectin có màu đỏ tím. Amilôpectin chỉ hòa tan khi đun nóng và tạo thành dung dịch có độ nhất cao.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.