Allomone

Chất hoặc hỗn hợp các chất do một loài sinh vật sản sinh ra, khiến cho các loài sinh vật khác không giám tấn công chúng.

Nhiều loài cây cũng có khả năng sản sinh ra Allomone có tác dụng xua đuổi hay gây ngán ăn đối với một số loài côn trùng gây hại cho cây đó.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.