ADI

(Acceptable Daily Intake; còn gọi: Lượng ăn vào hàng ngày được chấp nhận)

Lượng một chất được chấp nhận có thể thu nạp hàng ngày vào cơ thể mà không gây ra những tác động xấu. Một chất độc chỉ gây ra những tác động có hại cho cơ thể sinh vật khi xâm nhập hàng ngày vào trong cơ thể với một lượng nhất định. Đối với từng loài sinh vật lượng này khác nhau, thậm chí đối với từng cá thể lượng này cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe của cá thể đó. Tuy nhiên, đối với mỗi loài sinh vật (con người, con trâu, con bò v.v...) có thể tính toán được một lượng trung bình cho loài đó. Lượng gây hại này cũng tùy thuộc vào tính độc của từng loại chất độc.

Dựa trên kết quả của những công trình nghiên cứu công phu của nhiều cơ quan khoa học trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) đã công bố văn bản về "Lượng ăn vào hàng ngày được chấp nhận" cho từng loại thuốc bảo vệ thực vật làm cơ sở cho việc tính toán và công bố về "Mức dư lượng tối đa cho phép" đối với từng loại thuốc BVTV được tồn dư trong từng loại nông sản. Lượng ADI được biểu thị bằng mg/kg thể trọng/ngày của chất độc.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.