Acrôspo

Loại bào tử nấm sinh ra trực tiếp từ tế bào đỉnh sợi nấm còn gọi là "bào từ ngọn".


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.