Acetylcolin

Chất hóa học do các đầu mút thần kinh (các synap) giải phóng ra để truyền kích động từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác hoặc sang các cơ, tuyến bên cạnh. Chất này được dự trữ trong các bóng nhỏ gần synap khi có xung động thần kinh. Sau khi kích động đã được truyền từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh kế tiếp thì acetylcolin liền bị các men colinesteraze phân hủy, không để cho các tế bào thần kinh bị kích động liên tục quá mức.

Các thuốc trừ sâu lân hữu cơ và cacbamat... kkhi xâm nhập vào cơ thể động vật (người, côn trùng) sẽ dịch chuyển đến hệ thần kinh và ức chế hoạt động của men colinestaza khiến cho hệ thần kinh bị kích động không ngừng, dẫn đến tử vong.


Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.