Thuật ngữ Định nghĩa
Xua đuổi Làm cho côn trùng, chim và các loài động vật có xương sống khác đi xa, tránh ra khỏi nơi cần được bảo vệ. Trong các loại hóa chất bảo vệ thực vật có n...
Xúc tiến chuyển giao công nghệ Xúc tiến chuyển giao công nghệ là hoạt động thúc đẩy, tạo và tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu ...
Xử lý đất Biện pháp đưa thuốc trừ dịch hại vào trong đất nhằm diệt các loài dịch hại sống trong đất.
Xử lý hạt giống Biện pháp đưa thuốc trừ dịch hại đến với hạt giống nhằm tiêu diệt các loài sinh vật (nấm, vi khuẩn, côn trùng…) có trên hạt giống và ngăn cản các loài...
Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc diệt trừ triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượn...
Yếm khí Trạng thái không có oxy tự do. Ở trong đất quá trình yếm khí tạo ra các sản phẩm khử: khử nitrat thành nito tự do. Các vi sinh vật yếm khí là những lo...
Yếu tố chống chịu sâu bệnh Những vật thể, chất, quá trình cây sử dụng để chống lại sự xâm nhiễm và gây hại của sâu bệnh. Người ta sắp xếp các yếu tố chống chịu sâu bệnh thành cá...
Yếu tố có hại Yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.
Yếu tố khí hậu Nhóm yếu tố sinh thái bao gồm nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, gió. Yếu tố khí hậu là yếu tố vô sinh. Các yếu tố khí hậu tác động lên dịch hại mang tính tự ...
Yếu tố không thuận lợi Là yếu tố ít nhiều cản trở sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Bất kỳ một yếu tố sinh thái nào cũng có lúc là yếu tố không thuận lợi. Các yếu t...
Yếu tố lợi nhuận Yếu tố không cản trở quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Yếu tố lợi nhuận thường giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản...
Yếu tố môi trường Các sinh vật sống trong ba môi trường cơ bản là: không khí, nước và đất. Tất cả các cơ thể sống và môi trường đều quan hệ chặt chẽ với nhau, luôn ở tr...
Yếu tố nguy hiểm Yếu tố nguy hiểm là yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động.
1 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 | 43