Thuật ngữ Định nghĩa
Vòng đời nấm Một chu kỳ phát triển qua nhiều giai đoạn sinh trưởng, phát dục, sinh sản tuần tự kế tiếp nhau để lại trở về giai đoạn ban đầu. Có thể thể hiện vòng đ...
Vòng đời nhện Thời gian phát triển từ trứng đến trưởng thành của nhện. Để hoàn thành một vòng đời, các loài nhện nhỏ (acarina) phải trải qua các giai đoạn phát dục ...
Vòng đời tuyến trùng Sự phát triển các thể của tuyến trùng sau một loạt các giai đoạn khác nhau lại trở lại giai đoạn ban đầu. Vòng đời tuyến trùng có ba giai đoạn: trứng,...
Vốn đầu tư Vốn đầu tư là tiền và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.
Vốn điều lệ của hợp tác xã Vốn điều lệ của hợp tác xã là tổng số vốn do các xã viên đóng góp và được ghi vào Điều lệ hợp tác xã.
Vốn góp tối thiểu Vốn góp tối thiểu là số tiền hoặc giá trị tài sản, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các phát minh, sáng chế, bí quyết kỹ thuật và cá...
Vốn nhà nước Vốn nhà nước là vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu...
Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật là vùng, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống động vật được xác định không xảy ra bệnh truyền n...
Vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản là các cơ sở hoặc các hộ nuôi trồng thủy sản ở cùng một vùng nuôi và có chung nguồn nước được xác định không ...
Vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn là huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc tru...
Vùng bị dịch uy hiếp Vùng bị dịch uy hiếp là vùng bao quanh vùng có dịch hoặc khu vực tiếp giáp với vùng có dịch ở biên giới của nước láng giềng đã được cơ quan quản lý ch...
Vùng có dịch Phạm vi địa bàn mà ở đó vi sinh vạt gây hại từ một hoặc nhiều ổ dịch đang lan tràn ra chung quanh và phát hoại nghiêm trọng với tốc độ cao và quy mô r...
Vùng có dịch Vùng có dịch là vùng có ổ dịch bệnh động vật hoặc có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định.
Vùng đệm Vùng đệm là vùng bao quanh, tiếp giáp khu bảo tồn, có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với khu bảo tồn.
Vùng đệm Vùng đệm là vùng bao quanh vùng bị dịch uy hiếp đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định.
Vùng đệm Phạm vi địa bàn nằm giữa vùng có dịch và vùng chưa có dịch thuộc diện kiểm dịch thực vật. Phạm vi vùng đệm này được giới hạn bởi một đường ranh giới v...
Vùng đệm Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất hoặc vùng đất có mặt nước nằm sát ranh giới với khu rừng đặc dụng, có tác dụng ngăn chặn hoặc giảm nhẹ sự xâm hại khu ...
Vùng gây hại Vùng địa lý mà dịch hại phát sinh có thể gây tác hại nghiêm trọng (về mặt kinh tế). Vùng phổ biến của dịch hại cây và vùng gây hại không phải bao giờ ...
Vùng không nhiễm sinh vật gây hại Vùng không nhiễm sinh vật gây hại là vùng ở đó có bằng chứng khoa học về việc không có mặt một loài sinh vật gây hại cụ thể và các điều kiện bảo đảm k...
Vũ hoá Quá trình biến đổi hình thái từ ấu trùng tuổi cuối (đối với côn trùng biến thái không hoàn toàn) hoặc từ pha nhộng (đối với côn trùng biến thái hoàn t...
Vụ việc cạnh tranh Vụ việc cạnh tranh là vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xạ khuẩn Actinomycetes Nhóm vi sinh vật đơn bào, có cấu tạo dạng sợi, đâm nhánh, thẳng, làn sóng hoặc xoắn. Phát triển theo hình phóng xạ, đam tia (nên trước đây còn gọi là ...
Xạ khuẩn đối kháng Những loài xạ khuẩn có tính chống đối, cạnh tranh dinh dưỡng, tạo chất kháng sinh, ức chế, ly giải, tiêu diệt sự sống của các loại vi sinh vật khác.
Xạ khuẩn gây bệnh cây Xạ khuẩn ký sinh xâm nhiễm gây bệnh trên cây trồng hầu hết thuộc loài Actinomyces, họ Actinomycetaceae, bộ Actinomycetales. Thể sinh trưởng có cấu tạo...
Xông hơi đất Loại thuốc trừ dịch hại kkhi xử lý vào đất, dạng khí sẽ giết các loài dịch hại trong đất.
1 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 | 43