Thuật ngữ Định nghĩa
Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất l Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa là người tiêu dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chứ...
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là tổ chức, cá nhân tổ chức và thực hiện việc sản xuất (sau đây gọi là người sản xuất), nhập khẩu (sau đây gọi l...
Tổ chức chủ trì dự án Tổ chức chủ trì dự án là tổ chức đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này được Bộ giao chủ trì dự án.
Tổ chức chứng nhận (certification body) Tổ chức chịu trách nhiệm kiểm tra xác nhận xem một sản phẩm bán ra hoặc được ghi nhãn là “hữu cơ” có được sản xuất, chế biến, xử lư sơ bộ và nhập khẩu...
Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử là tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức cung c...
Tổ chức đánh giá sự phù hợp Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình s...
Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 25 của Luật này và được cơ quan quản lý nhà nước ...
Tổ chức được quyền cấp giấy chứng nhận Là Tổ chức đã được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn để làm công việc này.
Tổng hợp bảo vệ cây Hệ thống các biện pháp bảo vệ thực vật nhằm ngăn ngừa tác hại của sâu hoặc bệnh, bảo vệ năng suất kinh tế. Tổng hợp bảo vệ cây gồm nhiều biện pháp khá...
Tố tụng cạnh tranh Tố tụng cạnh tranh là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của Luật này.
Trang thông tin điện tử Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông t...
Trao đổi dữ liệu điện tử Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – electronic data interchange) là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo m...
Tri thức truyền thống về nguồn gen Tri thức truyền thống về nguồn gen là sự hiểu biết, kinh nghiệm, sáng kiến của người dân địa phương về bảo tồn và sử dụng nguồn gen.
Triển khai thực nghiệm Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới.
Triệt sản côn trùng Làm cho côn trùng mất khả năng sinh sản hoặc chỉ đẻ ra toàn trứng ung không nở thành sâu được. Triệt sản côn trùng có thể thực hiện bằng hai cách: dùn...
Triệu chứng bệnh Những dấu hiệu biến đổi cấu tạo bên ngoài của các bộ phận bị nhiễm bệnh do tác động của nhân tố gây bệnh đối với cây và các phản ứng của cây đối với b...
Triệu chứng bị hại Biểu hiện của cây trồng khi bị sâu hoặc các vi sinh vật gây bệnh phá hại. Triệu chứng bị hại thường rất đa dạng, phức tạp, nhìn chung có thể có các bi...
Truy xuất nguồn gốc Là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông sản phẩm.
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm.
Truyền bệnh Sự lây lan bệnh từ cây bị nhiễm bệnh sang cây khỏe. Sự lây bệnh được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Vi sinh vật gây bệnh truyền từ cây mẹ, củ, c...
Tuổi sâu Thời gian giữa hai lần lột xác của côn trùng trong giai đoạn sâu nôn hoặc ấu trùng. Đặc điểm chung của sự sinh trưởng, lớn lên của sâu non là hiện tượ...
Tuyến trùng Động vật thuộc lớp giun tròng có dạng sợi chỉ hoặc hình thoi hai đầu hơn nhọn. Một số nematode trong quá trình phát triển cá thể một vài giai đoạn có ...
Tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thự Tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật là hoạt động xác định sinh vật gây hại thực vật; dự báo, cung cấp thông tin và hướng dẫn chủ t...
Tư vấn chuyển giao công nghệ Tư vấn chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ các bên trong việc lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.
1 | ... | 39 | 40 | 41 | ... | 43