Thuật ngữ Định nghĩa
Bacteriophage Bacteriophage (tên khác: thực khuẩn thể). Các virút tiêu diệt vi khuẩn, phân giải các tế bào vi khuẩn, trong đó có các loài vi khuẩn gây bệnh cây. Các...
Bao bì nguyên mẫu Những bao bì, thùng hộp đựng thuốc trừ dịch hại được bán trên thị trường, có mang đầy đủ nhãn hiệu, nơi sản xuất và chưa bị mở ra.
Bao noãn Bao noãn (Tên khác: nang rừng; bao Đơ grap). Túi chứa đầy dịch trong suất, hình tròn hoặc bầu dục, hoặc hình quả lê nằm trong lớp đệm vỏ của buồng trứ...
Bao noãn hoàng Lớp vỏ bao bọc của noãn hoàng. Bao noãn hoàng thông với ruột phôi của một số loài động vật. Nó được phát triển từ nếp gấp của ruột phôi, hấp thụ chất ...
Bao phấn Một bộ phận của nhị hoa, nơi sinh ra hạt phấn. Bao phấn thường được đính ở đầu cùng của sợi nhị và có hai thùy. Mỗi thùy có 2 túi phấn với rất nhiều h...
Bao vây ổ dịch Ngăn chặn sự lan rộng, phát tán của sinh vật gây hại từ trong ổ dịch ra xunh quanh và đến các vùng khác. Sự lan rộng của sinh vật gây hại thông thường...
Bao vây ổ địch Khống chế, ngăn chặn sự phát tán lây lan của các loài dịch hại (sinh vật gây hại) từ bên trong ổ bệnh ban đầu ra các vùng tiếp cận và các vùng khác. S...
Bay hơi Sự bốc thành hơi từ mặt thoáng của pha lỏng. Bay hơi có thể xây ra ở bất kỳ nhiệt độ hoặc áp suất nào. Nếu áp suất hơi bão hòa ở một nhiệt độ nào đó b...
Bàn tay vô hình Bàn tay vô hình (kinh tế). Khái niệm chỉ tác động của hệ thống thị trường và giá cả một cách khó nhận biết (vô hình) làm chuyển hóa lợi ích cá nhân củ...
Bào noãn Bào noãn (còn gọi là ôôgôn). Tế bào trứng - cơ quan sinh sản cái (-) của nấm trứng (Oomycetes), có dạng hình cầu hình thành trên sợi nấm.
Bào tương Một trong các thành phần cấu tạo của tế bào. Bào tương nằm bên trong màng (vỏ) tế bào và ở quanh hạt nhân. Bào tương giúp cho việc tạo thành hình dáng...
Bào tử Cơ quan sinh sản xủa một số nhóm vi sinh vật (nấm, vi khuẩn…). Bào tử thường có lượng dự trữ thức ăn dồi dào, có khả năng chống chịu khá, lan truyền r...
Bào tử Cơ quan sinh sản để duy trì nòi giống của một số loài sinh vật và nhóm thực vật bậc thấp như: tảo, địa y, nấm, xạ khuẩn, vi khuẩnKích thước bào tử thư...
Bào tử bọc Bào tử bọc (Còn gọi là Sporangiôspo). Loại bào tử vô tính được sinh ra bên trong các bọc (sporăng) là cơ quan sinh sản vô tính nội sinh của các loài n...
Bào tử đảm Bào tử đảm (Còn gọi là Đảm bào tử hoặc Basiđiôspo). Loại bào tử hữu tính được sinh ra trên các Đảm - cơ quan sinh sản hữu tính của lớp nấm Đảm, như cá...
Bào tử đông Một dạng bào tử của nấm gỉ sắt, hay nấm than được hình thành trên cây chủ trung gian hay trên cây chủ ở giai đoạn mùa đông lạnh, được gọi là teliospor...
Bào tử động Bào tử động (Còn gọi là Dôôspo). Một loại bào tử vô tính nội sinh, hình bầu dục, hình quả thận nhỏ, có 1-2 lông roi ở một cực, chuyển động được ở tron...
Bào tử hữu tính Cơ quan sinh sản của vi sinh vật (chủ yếu là nấm) được tạo thành do kết quả giao hợp của các tế bào đực và cải. Bào tử hữu tính thường được tạo thành ...
Bào tử hữu tính Bào tử được hình thành do quá trình giao phối của 2 tế bào giao tử đực và cái. Thí dụ nấm Oomycetes có loài nấm gây bệnh sương mai đậu tương, hoặc bện...
Bào tử phân sinh Bào tử phân sinh (còn gọi là côniđi). Loại bào tử vô tính của nấm hình thành theo kiểu ngoại sinh (lộ thiên) trên đỉnh cành bào tử phân sinh (cônidiôp...
Bào tử qua đông Các thể sinh sản của vi sinh vật có khả năng vượt qua các điều kiện khắc nghiệt của mùa đông để duy trì và tiếp tục đời sống của loài. Bào tử qua đông...
Bào tử qua đông Loại bào tử có khả năng vượt qua các điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt không phù hợp thường xây ra vào mùa đông lạnh, khô hạn. Các bào tử này vẫn duy t...
Bào tử túi Bào tử túi (Còn gọi: ascôspo, bào tử nang). Dạng bào tử hữu tính của lớp Nấm Túi (Ascomycetes = Ascomycotina). Bào tử túi được sinh ra bên trong cơ qu...
Bào tử vô tính Cơ quan sinh sản của nấm và một số loài vi sinh vật được tạo thành không do kết quả giao phối của tế bào đực với tế bào cái. Có 2 dạng bào tử vô tính:...
Bào tử vô tính Tên gọi chung của các loại bào tử được sinh ra không có sự giao phối giữa tế bào đực và cái bào tử vô tính của nấm sinh ra từ các cơ quan sinh sản vô ...
1 | ... | 3 | 4 | 5 | ... | 43