Thuật ngữ Định nghĩa
Acetylcolin Chất hóa học do các đầu mút thần kinh (các synap) giải phóng ra để truyền kích động từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác hoặc sang các c...
Acrogen Kiểu sinh sản bào tử trực tiếp ở đầu mút sợi nấm, ở tế bào đỉnh nhánh sợi nấm.
Acrôspo Loại bào tử nấm sinh ra trực tiếp từ tế bào đỉnh sợi nấm còn gọi là "bào từ ngọn".
Adenosin monophotpha Loại nucleotit chứa ađenin, ribozơ và photphat.Adenosin monophotphat vòng là loại adenosin monophotphat mà phân tử có gốc phôtphát kết hợp với 2 nhóm ...
ADI (Acceptable Daily Intake; còn gọi: Lượng ăn vào hàng ngày được chấp nhận) Lượng một chất được chấp nhận có thể thu nạp hàng ngày vào cơ thể mà không g...
Aflatoxin Chất kháng sinh do nấm mốc Aspergillus flavus tiết ra. Nấm này gây ra mốc vàng trên nhiều loại hạt khác nhau. Aflatoxin được tạo ra nhiều kkhi nấm gây...
Allomon Chất do một sinh vật sản sinh ra khi tiếp xúc với một sinh vật khác loài, gây ra một phản ứng có lợi cho loài đã sản sinh ra chất đó. Loài ong bầy Nam...
Allomone Chất hoặc hỗn hợp các chất do một loài sinh vật sản sinh ra, khiến cho các loài sinh vật khác không giám tấn công chúng. Nhiều loài cây cũng có khả nă...
Allotype Thể bội tạp. Thuật ngữ dùng trong miễn dịch học, tương ứng với len trong di truyền học.
Amber Dạng đột biến vô nghĩa của sinh vật do bộ mã UAG quy định.Amber có tác dụng làm ngừng quá trình tổng hợp prôtein.
Amilaza Enzim phân hủy thủy phân polisacant (tinh bột, glicogen) trong các cơ thể sinh vật.Người ta phân biệt 3 dạng Amilaza là β, ϒ, α tùy theo sản phẩm thủy...
Amilôpectin Loại pôlisacant có phân nhánh, được cấu tạo từ các gốc D-glucozơ.Amilôpectin là thành phần cấu tạo của tinh bột nằm trong thành phần chính của gạo nếp...
Aminopeptidaza Loại enzim xúc tác cho phản ứng thủy phân liên kết peptit.Trong quá trình sinh tổng hợp prôtein, Aminopeptidaza loại dimethionin hoặc một số axit amin...
Amip Chi trùng chân giả, thuộc ngành động vật nguyên sinh.Amip có cơ thể nhỏ ở mức hiển vi. Chủng phân bố rộng trong nước ngọt. Amip có hình dáng thay đổi ...
An ninh lương thực (còn gọi là an toàn lương thực) Các chủ trương và chính sách nhằm đảm bảo cho mọi người dân trong một quốc gia có đủ lượng lương thực để sống, đủ chất lượng dinh dưỡng để phát triển....
An ninh môi trường Trạng thái môi trường tồn tại và phát triển bình thường làm cho môi trường có khả năng đảm bảo điều kiện sống an toàn và thuận lợi cho con người sinh ...
An ninh môi trường An ninh môi trường là việc bảo đảm không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia.
An sinh xã hội (còn gọi là an toàn xã hội) Hệ thống biện pháp, hoạt động, chính sách, pháp luật bảo đảm cho mọi người trong xã hội được sống yên ổn không bị nguy hại đến sức khỏe, tính mạng tro...
An toàn Tình trạng không có những tác động có hại lên con người, vật nuôi và môi trường sinh thái. Chất an toàn là chất có trong thành phần của một số loại th...
An toàn dịch bệnh Tình trạng đảm bảo cho các loài vật nuôi không bị dịch bệnh gây hại và sinh trưởng, phát triển tốt. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cần anps dụng một hệ ...
An toàn lao động Trạng thái và môi trường đảm bảo cho người trong quá trình lao động (sản xuất, dịch vụ, nghệ thuật v.v…) không bị các tác động gây hại cho thân thể, s...
An toàn lao động An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá...
An toàn lao động Hệ thống các biện pháp bảo đảm cho người lao động làm việc được an toàn trong các hoạt động sản xuất và đời sống, không bị nguy hiểm đến tính mạng, kh...
An toàn lương thực Đảm bảo cho toàn dân trên từng địa bàn cụ thể có đủ lương thực - thực phẩm để duy trì đời sóng ở mức bình thường một cách ổn định, kể cả những năm mất...
An toàn sâu bệnh Trạng thái cây hoặc sản phẩm không bị sâu bệnh đe dọa gây hại. Đó là tình trạng cây trồng khi bị sâu bệnh gây tổn thất dưới mức có ý nghĩa kinh tế. Đâ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 43