Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh sách phân bón

1. Phạm vi áp dụng
Phần mềm này áp dụng để tra cứu trực tuyến danh sách phân bón đã công bố hợp quy của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương tại Việt Nam. Có thể tra cứu phân bón trong phạm vi cả nước Việt nam và trên toàn thế giới.

2. Mục đích sử dụng
Phần mềm hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả thông tin trong danh sách phân bón đã công bố hợp quy của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương để tạo thuận lợi trong các hoạt động liên quan đến phân bón như: sử dụng, thanh tra, kiểm tra chất lượng, khảo nghiệm, đăng ký, nhãn, quảng cáo, hội thảo, kiểm tra xuất nhập khẩu, kinh doanh, nghiên cứu.

3. Điều kiện tra cứu

Người dùng cần có máy tính có trình duyệt internet và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/danh-muc/phan-bon/.

4. Tiêu chí tìm kiếm

Phần mềm có ưu thế vượt trội trong việc tìm kiếm thông tin về phân bón so với các danh sách phân bón được công bố (Bảng 1).

Bảng 1. Thống kê tiêu chí tìm kiếm thông tin trong danh sách phân bón trực tuyến và theo bản danh mục cứng.

TT

Tiện ích sử dụng

Phần mềm

Bản excell

1

Chọn phân bón theo Bộ quản lý (Nông nghiệp, Công thương)

có, tức thì

có, chậm

2

Chọn phân bón theo loại phân bón (bón lá, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng...)

có, tức thì

có, chậm

3

Chọn phân bón theo nguồn gốc (sản xuất, nhập khẩu)

không

4

Chọn thành phần phân bón kèm chuỗi tên phân bón

có, tức thì

không

5

Danh sách (178) thành phần phân bón

không

6

Chọn tên phân bón bất kỳ

không

7

Kết nối thông tin vào tên phân bón (Nhãn và hướng dẫn sử dụng, Công bố hợp quy), thí dụ KOMIX HC

không

8

Chọn cây trồng kèm chuỗi tên phân bón

không

9

Danh sách (19) cây trồng

không

10

Chọn tổ chức đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên phân bón

không

11

Danh sách (542) tổ chức đăng ký

không

12

Chọn tổ chức chứng nhận hợp quy kèm chuỗi tên phân bón

không

13

Danh sách (11) tổ chức chứng nhận hợp quy

không

14

Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

không

15

Tốc độ tìm kiếm thông tin

3 giây

chậm

16

Cập nhật dữ liệu mới nhà nước ban hành trong vòng 15 ngày

không

 

Tổng số

16, tức thì

2 chậm

 

5. Thao tác tìm kiếm

Giao diện cơ bản của phần mềm. Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải đưa tất cả các ô tìm kiếm về giao diện cơ bản bằng cách nhấn vào ô trắng đầu tiên trong các ô tìm kiếm không chứa thông tin (Hình 1).

1. Chọn phân bón theo Bộ quản lý (Nông nghiệp, Công thương)

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Bộ”, chọn Bộ, ví dụ Nông nghiệp. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 2).

 

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với danh sách phân bón hợp quy của Bộ Nông nghiệp công bố hiện ra phía dưới (Hình 3).

2. Chọn phân bón theo loại phân bón (bón lá, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng...)

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Loại phân bón”, chọn loại phân bón, ví dụ Phân bón lá. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 4).

 

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với loại phân bón lá hiện ra phía dưới (Hình 5).

 

3. Chọn phân bón theo nguồn gốc (sản xuất, nhập khẩu)

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Sản xuất/nhập khẩu”, chọn sản xuất/nhập khẩu, ví dụ Công ty sản xuất. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 6).

 

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với Công ty sản xuất hiện ra phía dưới (Hình 7).

 

4. Chọn thành phần phân bón kèm chuỗi tên phân bón

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Thành phần”, chọn thành phần, ví dụ Azotobacter chlococcum. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 8).

 

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với Thành phần là Azotobacter chlococcum hiện ra phía dưới (Hình 9).

5. Thống kê danh sách thành phần phân bón

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Thành phần”, danh sách thành phần được hiển thị, kéo chuột để biết 178 thành phần đã có trong danh sách (Hình 10).

 

6. Chọn tên phân bón bất kỳ

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Gõ các chữ cái của tên giống cần tìm kiếm vào ô “Tên phân bón”, ví dụ chữ H, một loạt tên có chữ cái đầu tiên được gõ hiện ra. Chọn tên cần tìm trong số tên hiện ra, ví dụ Humix 2-6-6 (Hình 11). Tiện ích này cho phép người dùng không cần nhớ chính xác tên thương phẩm mà vẫn tìm được dễ dàng.

Nhấn ô Tìm kiếm, Kết quả tên phân bón Humix 2-6-6 hiện ra phía dưới (Hình 12).

 

7. Kết nối thông tin vào tên phân bón (Nhãn và hướng dẫn sử dụng, Công bố hợp quy), thí dụ tên phân bón KOMIX HC. Một tên thương phẩm được kết nối thông tin sẽ nổi đậm (Hình 13).

 

Kích chuột vào tên giống được bôi đậm đó thì thông tin sản phẩm được kết nối sẽ hiện ra. Thí dụ thông tin về nhãn (Hình 14).

 

Thí dụ thông tin về công bố hợp quy (Hình 15).

8. Chọn cây trồng kèm chuỗi tên phân bón

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Thanh long. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 16).

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với Đối tượng là Thanh long hiện ra phía dưới (Hình 17).

 

9. Thống kê danh sách cây trồng

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Đối tượng”, danh sách đối tượng đã được khảo nghiệm được hiển thị, kéo chuột để biết 19 thông tư có trong danh mục (Hình 18).

 

10. Chọn doanh nghiệp đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên phân bón

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Doanh nghiệp”, ví dụ Công ty Ajinomoto Việt Nam. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 19).

 

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với Doanh nghiệp là Công ty Ajinomoto Việt Nam hiện ra phía dưới (Hình 20).

11. Thống kê danh sách doanh nghiệp đăng ký

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Doanh nghiệp”, danh sách doanh nghiệp đăng ký được hiển thị, kéo chuột để biết 542 doanh nghiệp có trong danh sách phân bón hợp quy của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương (Hình 21).

12. Chọn tổ chức chứng nhận hợp quy kèm chuỗi tên phân bón

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Tổ chức quy chuẩn”, ví dụ Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 22).

Kết quả chuỗi tên phân bón tương ứng với Tổ chức chứng nhận hợp quy là Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcerthiện ra phía dưới (Hình 23).

 

13. Thống kê danh sách tổ chức chứng nhận hợp quy

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “ Tổ chức quy chuẩn”, danh sách tổ chức chứng nhận hợp quy được hiển thị, kéo chuột để biết 11 tổ chức chứng nhận hợp quy (Hình 24).

 

14. Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

Tại phần mềm tra cứu danh sách phân bón hợp quy trên trang web nongnghiepcongdong.vn, các tiêu chí tìm kiếm đã có sẵn, người dùng chỉ việc chọn, không cần gõ.

15. Tốc độ tìm kiếm thông tin vài giây

Danh sách phân bón hợp quy bản excell đòi hỏi phải tìm thủ công rất mất thời gian và công sức. Phần mềm tra cứu danh sách phân bón hợp quy trực tuyến trên trang web nongnghiepcongdong.vn cho phép tìm được tin trong vòng vài giây.

16. Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 5 ngày

Dữ liệu trong phần mềm tra cứu sách phân bón hợp quy trực tuyến được cập nhật mới trong vòng 5 ngày sau khi sách phân bón hợp quy bản excell được công bố lên mạng internet.

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm.