Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục thuốc thú y thủy sản

1. Phạm vi áp dụng
Phần mềm này áp dụng để tra cứu trực tuyến danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Có thể tra cứu thuốc thú y thủy sản trong phạm vi cả nước Việt nam và trên toàn thế giới.

2. Mục đích sử dụng
Phần mềm hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả thông tin trong danh mục thuốc thú y thủy sản để tạo thuận lợi trong các hoạt động liên quan như: sử dụng, thanh tra, kiểm tra chất lượng, khảo nghiệm, đăng ký, nhãn, quảng cáo, hội thảo, kiểm tra xuất nhập khẩu, kinh doanh, nghiên cứu.

3. Điều kiện tra cứu

Người dùng cần có máy tính có trình duyệt internet và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://cpp.commumity/danh-muc/thu_y_thuy_san/.

4. Tiêu chí tìm kiếm

Phần mềm có ưu thế vượt trội trong việc tìm kiếm thông tin về thuốc thú y so với danh mục thuốc thú y thủy sản được công bố (Bảng 1).

Bảng 1. Thống kê tiêu chí tìm kiếm thông tin trong danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam trực tuyến và theo bản danh mục cứng.

TT

Tiện ích sử dụng

Phần mềm

Bản word

1

Chọn tên thuốc bất kỳ

không

2

Kết nối thông tin vào tên thuốc như nhãn thuốc, đăng ký thuốc, công bố hợp quy, thí dụ Enzymbiosub

không

3

Chọn hoạt chất, thí dụ Sulfamethoxazol, và hỗn hợp hoạt chất kèm chuỗi tên thuốc

không

4

Danh sách (332) hoạt chất đơn

không

5

Chọn công dụng kèm chuỗi tên thuốc

không

6

Danh sách (159) công dụng

không

7

Chọn đối tượng kèm chuỗi tên thuốc

không

8

Danh sách (38) đối tượng

không

9

Chọn tổ chức đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên thuốc

không

10

Danh sách (109) tổ chức đăng ký

không

11

Chọn nước sản xuất kèm chuỗi tên thuốc

rò tìm

12

Danh sách (18) nước sản xuất

không

13

Sáp nhập thông tin của danh mục thuốc thú y sản xuất trong nước (799 tên) và nhập khẩu (141 tên)

không

14

Lồng ghép các tiêu chí lựa chọn

không

15

Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

không

16

Tốc độ tìm kiếm thông tin

3 giây

rất chậm

17

Cập nhật dữ liệu mới nhà nước ban hành trong vòng 15 ngày

không

Tổng số

17, tức thì

2 chậm

5. Thao tác tìm kiếm

Giao diện cơ bản của phần mềm. Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải đưa tất cả các ô tìm kiếm về giao diện cơ bản bằng cách nhấn vào ô trắng đầu tiên trong các ô tìm kiếm không chứa thông tin (Hình 1).

1. Chọn hoạt chất thuốc thú y thủy sản kèm chuỗi tên thuốc

Kích vào ô “Hoạt chất”, chọn hoạt chất, ví dụ Amoxicillin. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 2).

Kết quả chuỗi tên thuốc thú y vật nuôi tương ứng với hoạt chất làAmoxicillinhiện ra phía dưới (Hình 3).

2. Thống kê danh sách hoạt chất

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở vềgiao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Hoạt chất”, danh sách hoạt chất được hiển thị, kéo chuột để biết 332 hoạt chất đã có trong danh mục (Hình 4).

3.Chọn tên thuốc thú y bất kỳ

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở vềgiao diện cơ bản của Phần mềm. Gõ các chữ cái của tên thuốc thú y thủy sản cần tìm kiếm vào ô “Tên thuốc”, ví dụ chữ E, một loạt tên có chữ cái đầu tiên được gõ hiện ra. Chọn tên cần tìm trong số tên hiện ra, ví dụ Enzymbiosub (Hình 5). Tiện ích này cho phép người dùng không cần nhớ chính xác tên thuốc mà vẫn tìm được dễ dàng.

Nhấn ô Tìm kiếm, Kết quả tên thuốc Enzymbiosub hiện ra phía dưới(Hình 6).

4. Kết nối thông tin vào tên thuốc (Nhãn và hướng dẫn sử dụng, Công bố hợp quy),thí dụ tên thuốc Enzymbiosub.Một tên thương phẩm được kết nối thông tin sẽ nổi đậm (Hình 7).

Kích chuột vào tênthuốc thú y thủy sản được bôi đậm đó thì thông tin sản phẩm được kết nối sẽ hiện ra. Thí dụ thông tin về nhãn (Hình 8).

Thí dụ thông tin về giấy chứng nhận lưu hành (Hình 9).

Thí dụ thông tin về công bố hợp quy (Hình 10).

5. Chọn công dụng của thuốc kèm chuỗi tên thuốc

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Công dụng”, chọn công dụng, ví dụ Gây màu nước ao nuôi. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 11).

Kết quả chuỗi tên thuốc tương ứng với công dụng là Gây màu nước ao nuôi hiện ra phía dưới (Hình 12).

6. Thống kê danh sách cộng dụng của thuốc

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở vềgiao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Công dụng”, danh sách công dụng của thuốc được hiển thị, kéo chuột để biết 159 công dụng có trong danh mục (Hình 13).

7. Chọn đối tượng kèm chuỗi tên thuốc

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ Tôm hùm. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 14).

Kết quả chuỗi tên thuốc tương ứng với đối tượng là Tôm hùm hiện ra phía dưới (Hình 15).

8. Thống kê danh sách đối tượng

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở vềgiao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Đối tượng”, danh sách đối tượng của thuốc được hiển thị, kéo chuột để biết 38 đối tượng có trong danh mục (Hình 16).

9. Chọn Tổ chức đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên thuốc

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Tổ chức đăng ký”, ví dụCông ty CP thuốc thú y Trung ương 1. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 17).

Kết quả chuỗi tên thuốc tương ứng với tổ chức đăng ký là Công ty CP thuốc thú y Trung ương 1hiện ra phía dưới (Hình 18).

10. Thống kê danh sách tổ chức đăng ký

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở vềgiao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Tổ chức đăng ký”, danh sách tổ chức đăng ký được hiển thị, kéo chuột để biết 109 tổ chức đăng ký có trong danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Hình 19).

11. Chọn nước sản xuất kèm chuỗi tên thuốc

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Nước sản xuất”, ví dụThái Lan. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 20).

Kết quả chuỗi tên thuốc tương ứng với nước sản xuất là Thái Lan hiện ra phía dưới (Hình 21).

12. Thống kê danh sách nước sản xuất

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở vềgiao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Nước sản xuất”, danh sách tổ chức đăng ký được hiển thị, kéo chuột để biết 18 nước sản xuất có trong danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Hình 22).

13. Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

Tại phần mềm tra cứu thuốc thú y thủy sản trên trang web cpp.community, các tiêu chí tìm kiếm đã có sẵn, người dùng chỉ việc chọn, không cần gõ.

14. Tốc độ tìm kiếm thông tin vài giây

Danh mục thuốc thú y thủy sản đòi hỏi phải tìm thủ công rất mất thời gian và công sức. Phần mềm tra cứu thuốc thú y thủy sản trực tuyến trên trang web cpp.community cho phép tìm được tin trong vòng vài giây.

15. Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 5 ngày

Dữ liệu trong phần mềm tra cứu thuốc thú y thủy sản trực tuyến được cập nhật mới trong vòng 5 ngày sau khi Danh mục thuốc thú y thủy sản được công bố lên mạng internet.