Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến

Tác giả

Công ty TNHH Tư vấn Hóa Nông (Agrochem Consultancy Company Ltd. - ACC)

Mục lục

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng và định nghĩa các thuật ngữ

1.1. Phạm vi áp dụng

1.2. Mục đích sử dụng

1.3. Tài liệu viện dẫn

1.4. Giải thích từ ngữ

II. Cơ sở của phần mềm tra cứu trực tuyến danh mục thuốc bảo vệ thực vật

III. Nội dung của quy trình tra cứu trực tuyến danh mục thuốc bảo vệ thực vật

3.1 Điều kiện tra cứu

3.2 Tiêu chí tìm kiếm

3.3 Thao tác tìm kiếm

Giao diện cơ bản của Phần mềm SPL

1. Chọn thuốc theo phân loại danh mục

2. Chọn thuốc theo phân loại mục đích sử dụng

3. Chọn tên hoạt chất kèm chuỗi tên thương phẩm

4. Thống kê danh sách hoạt chất

5. Chọn tên thương phẩm bất kỳ

6. Chọn đối tượng phòng trừ bất kỳ kèm chuỗi tên thương phẩm

7. Danh sách đối tượng phòng trừ

8. Chọn tổ chức đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên thương phẩm

9. Danh sách tổ chức đăng ký

10. Chọn thuốc theo dạng thành phẩm

11. Thống kê danh sách dạng thành phẩm

12. Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

13. Tốc độ tìm kiếm thông tin vài giây

14. Chọn thuốc theo phân loại nguồn gốc hóa học

15. Chọn thuốc theo độ độc

16. Chọn thuốc theo năm đăng ký

17. Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 15 ngày

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

1.1. Phạm vi áp dụng

Phần mềm tra cứu trực tuyến danh mục thuốc bảo vệ thực vật (software of pesticide list – SPL) được áp dụng trong phạm vi cả nước và trên toàn thế giới.

1.2. Mục đích sử dụng

Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả, so với bản cứng, thông tin trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành, để tạo thuận lợi trong công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong các lĩnh vực: sử dụng, thanh tra, kiểm tra chất lượng, khảo nghiệm, đăng ký, nhãn, quảng cáo, hội thảo, kiểm tra xuất nhập khẩu tại hải quan, kinh doanh, nghiên cứu.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy trình này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1 Phần mềm là một tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu haytài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.

1.3.2 Trực tuyến là một kết nối hoạt động với một mạng truyền thông, đặc biệt là mạng Internet.

1.3.3 Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là những hợp chất hoá học (vô cơ, hữu cơ), những chế phẩm sinh học (chất kháng sinh, vi khuẩn, nấm, siêu vi trùng, tuyến trùng, …), những chất có nguồn gốc thực vật, động vật, được sử dụng để bảo vệ cây trồng và nông sản, chống lại sự phá hại của những sinh vật gây hại (côn trùng, nhện, tuyến trùng, chuột, nấm, vi khuẩn, rong rêu, cỏ dại, …). 

II. CƠ SỞ CỦA PHẦN MỀM TRA CỨU TRỰC TUYẾN DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (SPL)

Phần mềm này được xây dựng dựa trên ý tưởng về hiện đại hóa công vụ bảo vệ thực vật và xã hội hóa công tác bảo vệ thực vật của Công ty TNHH Tư vấn Hóa Nông (ACC). Công trình này kế thừa và phát triển trên cơ sở:

Phần mềm Tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, công trình đã được đăng ký quyền tác giả của ACC.

Báo cáo về Bảo vệ thực vật cộng đồng, Báo cáo của ACC tại Hội thảo”Đánh giá chính sách sử dụng thuốc trừ sâu” do Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt nam tổ chức năm 2012.

Báo cáo về Ứng dụng phần mềm tra cứu trực tuyến thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau an toàn, Báo cáo của ACC tại Hội thảo “Bảo vệ thực vật với sản xuất rau an toàn” do Hội Khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt nam tổ chức năm 2013.

Đề tài: „Nghiên cứu và chuyển giao phần mềm quản lý thuốc bảo vệ thực vật trong chi cục bảo vệ thực vật điện tử phục vụ cải cách hành chính và sản xuất nông nghiệp bền vững“do TS Phạm Thị Phong làm chủ nhiệm.

III. NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH TRA CỨU TRỰC TUYẾN DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (SPL)

3.1 Điều kiện tra cứu

Người dùng cần có máy tính có trình duyệt internet và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/bvtv/, http://cpp.community/bvtv/

3.2 Tiêu chí tìm kiếm

Bảng 1. Thống kê tiêu chí tìm kiếm thông tin trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật theo Phần mềm SPL và theo bản danh mục cứng.

TT

Tiện ích

Phần mềm

Bản word

 

THEO DANH MỤC

 

 

1

Chọn thuốc theo phân loại danh mục (sử dụng, cấm)

2

Chọn thuốc theo phân loại sử dụng (trừ sâu, bệnh, cỏ...)

3

Chọn tên hoạt chất kèm chuỗi tên thương phẩm

có, 3 giây

có, rất chậm

 

ACC BỔ SUNG

 

 

4

Thống kê danh sách hoạt chất

không

5

Chọn tên thương phẩm bất kỳ

không

6

Chọn đối tượng phòng trừ bất kỳ kèm chuỗi tên thương phẩm

không

7

Danh sách đối tượng phòng trừ

không

8

Chọn tổ chức đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên thương phẩm

không

9

Danh sách tổ chức đăng ký

không

10

Chọn thuốc theo dạng thành phẩm

không

11

Thống kê danh sách dạng thành phẩm

không

12

Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

không

13

Tốc độ tìm kiếm thông tin vài giây

3 giây

rất chậm

14

Chọn thuốc theo phân loại nguồn gốc hóa học

không

15

Chọn thuốc theo độ độc

không

16

Chọn thuốc theo năm đăng ký

không

17

Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 5 ngày

không

18

Kết nối thông tin vào tên thương phẩm (Nhãn, Đăng ký, Công bố hợp quy), thí dụ Ofatox 400EC, 400WP

không

 

Kết luận: số khả năng lựa chọn

16 (3 giây)

3 (rất chậm)

 

3.3 Thao tác tìm kiếm

Giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải đưa tất cả các ô tìm kiếm về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL, bằng cách nhấn vào ô trắng đầu tiên trong các ô tìm kiếm không chứa thông tin (Hình 1).

1. Chọn thuốc theo phân loại danh mục

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Danh mục”, chọn loại Danh mục, ví dụ Thuốc được sử dụng. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 2).

Kết quả chuỗi tên thương phẩm tương ứng với thuốc được sử dụng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 3).

2. Chọn thuốc theo phân loại sử dụng (ví dụ thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ...)

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Loại thuốc”, chọn loại thuốc, ví dụ Thuốc trừ sâu. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 4).

Kết quả chuỗi tên thương phẩm tương ứng với thuốc trừ sâu sẽ hiện ra phía dưới (Hình 5).

3. Chọn tên hoạt chất kèm chuỗi tên thương phẩm

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Hoạt chất”, chọn hoạt chất, ví dụ Abamectin. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 6).

Kết quả chuỗi tên thương phẩm tương ứng với abamectin sẽ hiện ra phía dưới (Hình 7).

 

4. Thống kê danh sách hoạt chất

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Hoạt chất”, danh sách hoạt chất được hiển thị, kéo chuột để biết 579 hoạt chất đã có trong danh mục. Tiện ích này còn cho phép người dùng kiểm tra xem một tên hoạt chất bất kỳ đã có hay chưa có trong danh mục (Hình 8).

5. Chọn tên thương phẩm bất kỳ

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Gõ các chữ cái của tên thuốc cần tìm kiếm vào ô “Tên thương phẩm”, ví dụ chữ F, một loạt tên có chữ cái đầu tiên được gõ hiện ra. Chọn tên cần tìm trong số tên hiện ra, ví dụ Fuji - one 40EC, 40WP. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 9). Tiện ích này cho phép người dùng không cần nhớ chính xác tên thương phẩm mà vẫn tìm được dễ dàng.

Kết quả tên thương phẩm Fuji - one 40EC, 40WP sẽ hiện ra phía dưới (Hình 10).

6. Chọn đối tượng phòng trừ bất kỳ kèm chuỗi tên thương phẩm

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Cây trồng”, ví dụ Lúa. Nhấn vào ô “Dịch hại” các đối tượng đã đăng ký trên lúa sẽ hiện ra. Nhấn vào đối tượng cần tìm ở ô “Dịch hại”, ví dụ Bạc lá. Nhấn ô Tìm kiếm. (Hình 11).

 

Kết quả chuỗi tên thương phẩm tương ứng với lúa/bạc lá sẽ hiện ra phía dưới (Hình 12).

 

Tiện ích này còn cho phép người dùng kiểm tra xem một đối tượng dịch hại bất kỳ đã có thuốc đăng ký phòng trừ hay chưa, nếu chưa có thuốc phòng trừ thì đối tượng dịch hại đó không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Phần mềm.

7. Danh sách đối tượng phòng trừ

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Cây trồng”, ví dụ Cà chua. Nhấn vào ô “Dịch hại”, danh sách dịch hại ứng với cây Cà chua sẽ hiện ra. Kéo rê chuột để biết 47 dịch hại trên cây Cà chua đã có thuốc phòng trừ (Hình 13).

 

8. Chọn tổ chức đăng ký bất kỳ kèm chuỗi tên thương phẩm

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Tổ chức đăng ký”, ví dụ PSC 1. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 14).

Kết quả chuỗi tên thương phẩm của tổ chức PSC 1 sẽ hiện ra phía dưới (Hình 15).

9. Danh sách tổ chức đăng ký

Nhấn ô Trở lại tìm kiếm dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Tổ chức đăng ký”, danh sách tổ chức đăng ký sẽ được hiển thị. Kéo rê chuột để biết 320 tổ chức đăng ký có trong danh mục (Hình 16).

Tiện ích này còn cho phép người dùng kiểm tra xem một tổ chức bất kỳ đã có hay chưa có trong danh mục.

10. Chọn thuốc theo dạng thành phẩm

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Dạng thuốc”, ví dụ WP. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 17).

 

Kết quả chuỗi tên thương phẩm có dạng WP sẽ hiện ra phía dưới (Hình 18).

11. Thống kê danh sách dạng thành phẩm

Nhấn ô Trở lại tìm kiếm dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Dạng thuốc”, danh sách dạng thuốc hiển thị, kéo rê chuột để biết 56 dạng thuốc đã được đăng ký trong danh mục (Hình 19).

Tiện ích này còn cho phép người dùng kiểm tra xem một dạng thuốc bất kỳ đã có hay chưa có trong danh mục.

12. Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

Tại phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến khác, các tiêu chí tìm kiếm cần phải gõ chính xác thì mới hiển thị kết quả. Tại phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật trên trang web nongnghiepcongdong.vn, các tiêu chí tìm kiếm đã có sẵn, người dùng chỉ việc chọn, không cần gõ tên.

13. Tốc độ tìm kiếm thông tin vài giây

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bản word đòi hỏi phải tìm thủ công rất mất thời gian và công sức. Phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến trên trang web nongnghiepcongdong.vn cho phép tìm được tin trong vòng vài giây.

14. Chọn thuốc theo phân loại nguồn gốc hóa học

Nhấn ô Trở lại tìm kiếm dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Nguồn gốc”, chọn loại Nguồn gốc, ví dụ Sinh học. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 20).

 

Kết quả chuỗi tên thương phẩm ứng với nguồn gốc sinh học sẽ hiện ra phía dưới (Hình 21).

 

15. Chọn thuốc theo độ độc

Nhấn ô Trở lại tìm kiếm dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Độ độc”, chọn loại độ độc cần tìm, ví dụ IV. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 22).

 

Kết quả chuỗi tên thương phẩm ứng với độ độc IV sẽ hiện ra phía dưới (Hình 23).

16. Chọn thuốc theo năm đăng ký

Nhấn ô Trở lại tìm kiếm dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm SPL. Kích vào ô “Tìm theo năm”, chọn khoảng thời gian tìm kiếm, ví dụ trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2014. Nhấn vào ô Tìm kiếm (Hình 24).

Kết quả chuỗi tên thương phẩm ứng với khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014 sẽ hiện ra phía dưới (Hình 25).

17. Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 5 ngày

Dữ liệu trong phần mềm tra cứu danh mục trực tuyến được cập nhật mới trong vòng 5 ngày sau khi danh mục bản word được công bố lên mạng internet. Các phần mềm tra cứu khác cập nhật không thường xuyên hoặc không cập nhật.

18. Kết nối thông tin vào tên thương phẩm (Nhãn, Đăng ký, Công bố hợp quy), thí dụ Ofatox 400EC, 400WP.

Một tên thương phẩm được kết nối thông tin sẽ nổi đậm (Hình 26).

 

Kích chuột vào tên thương phẩm được bôi đậm đó thì thông tin sản phẩm được kết nối sẽ hiện ra. Thí dụ thông tin về nhãn thuốc (Hình 27).

Thí dụ thông tin về đăng ký (Hình 28).

Thí dụ thông tin về công bố hợp quy (Hình 29).

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác.