Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục giống cây trồng trực tuyến

1. Phạm vi áp dụng
Phần mềm tra cứu trực tuyến danh mục giống cây trồng được áp dụng trong phạm vi cả nước và trên toàn thế giới.

2. Mục đích sử dụng
Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả thông tin trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam để tạo thuận lợi trong các hoạt động về giống cây trồng như: sử dụng, thanh tra, kiểm tra chất lượng, khảo nghiệm, đăng ký, nhãn, quảng cáo, hội thảo, kiểm tra xuất nhập khẩu tại hải quan, kinh doanh, nghiên cứu.

3. Điều kiện tra cứu

Người dùng cần có máy tính có trình duyệt internet và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/giong/, http://cpp.community/giong/

4. Tiêu chí tìm kiếm

Bảng 1. Thống kê tiêu chí tìm kiếm thông tin trong danh mục giống cây trồng trực tuyến và theo bản danh mục cứng. 

TT

Tiện ích sử dụng

Phần mềm

Bản excell

1

Chọn tên giống cây bất kỳ

có, gợi ý

không

2

Chọn giống cây theo loại giống (lúa tẻ, ngô, khoai tây...)

có, chậm

3

Thống kê danh sách (55) loại giống

không

4

Chọn vùng được phép sản xuất kinh doanh kèm chuỗi tên giống

không

5

Chọn thông tư ban hành kèm chuỗi tên giống

không

6

Thống kê danh sách (32) thông tư ban hành

không

7

Kết nối thông tin vào tên giống (Nhãn và hướng dẫn sử dụng, Công bố hợp quy), thí dụ giống lúa thuần BC15

không

8

Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

không

9

Tốc độ tìm kiếm thông tin

3 giây

chậm

10

Cập nhật dữ liệu mới nhà nước ban hành trong vòng 5 ngày

không

 

Tổng số

10, tức thì

1 chậm

 

 5. Thao tác tìm kiếm

Giao diện cơ bản của phần mềm. Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải đưa tất cả các ô tìm kiếm về giao diện cơ bản bằng cách nhấn vào ô trắng đầu tiên trong các ô tìm kiếm không chứa thông tin (Hình 1). 

1. Chọn tên giống bất kỳ

Gõ các chữ cái của tên giống cần tìm kiếm vào ô “Tên giống”, ví dụ chữ B, một loạt tên có chữ cái đầu tiên được gõ hiện ra. Chọn tên cần tìm trong số tên hiện ra, ví dụ Bắc thơm 7 (Hình 2). Tiện ích này cho phép người dùng không cần nhớ chính xác tên thương phẩm mà vẫn tìm được dễ dàng.

Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 3).

Kết quả tên giống Bắc thơm 7 sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

2. Chọn giống cây theo loại giống (lúa tẻ, ngô, khoai tây...)

Kích vào ô “Loại giống”, chọn loại giống, ví dụ Bưởi. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 5).

 

Kết quả chuỗi tên giống tương ứng với loại giống là Bưởi hiện ra phía dưới (Hình 6).

 

3. Thống kê danh sách loại giống

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Loại giống”, danh sách loại giống được hiển thị, kéo chuột để biết 55 loại giống đã có trong danh mục (Hình 7).

4. Chọn vùng được phép sản xuất kinh doanh kèm chuỗi tên giống

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Vùng được sản xuất kinh doanh”, chọn vùng, ví dụ Các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 8).

 

Kết quả chuỗi tên giống tương ứng với vùng được sản xuất kinh doanh là Các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 9).

 

5. Chọn thông tư ban hành kèm chuỗi tên giống

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào ô “Thông tư”, chọn thông tư, ví dụ 01/2015/TT-BNNPTNT. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 10).

 

Kết quả chuỗi tên giống tương ứng với thông tư ban hành là 01/2015/TT-BNNPTNT sẽ hiện ra phía dưới (Hình 11).

 

6. Thống kê danh sách thông tư ban hành

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm. Kích vào biểu tượng ▼tại ô “Thông tư”, danh sách thông tư được hiển thị, kéo chuột để biết 32 thông tư có trong danh mục (Hình 12).

 

7. Kết nối thông tin vào tên giống (Nhãn và hướng dẫn sử dụng, Công bố hợp quy), thí dụ giống lúa thuần BC15. Một tên thương phẩm được kết nối thông tin sẽ nổi đậm (Hình 13).

 

Kích chuột vào tên giống được bôi đậm đó thì thông tin sản phẩm được kết nối sẽ hiện ra. Thí dụ thông tin về nhãn (Hình 14).

 

Thí dụ thông tin về công bố hợp quy (Hình 15).

 

8. Chọn tiêu chí có sẵn, không cần nhớ chính xác

Tại phần mềm tra cứu danh mục giống cây trồng trên trang web nongnghiepcongdong.vn, các tiêu chí tìm kiếm đã có sẵn, người dùng chỉ việc chọn, không cần gõ.

9. Tốc độ tìm kiếm thông tin vài giây

Danh mục giống cây trồng bản word đòi hỏi phải tìm thủ công rất mất thời gian và công sức. Phần mềm tra cứu danh mục giống cây trồng trực tuyến trên trang web nongnghiepcongdong.vn cho phép tìm được tin trong vòng vài giây.

10. Cập nhật dữ liệu mới trong vòng 5 ngày

Dữ liệu trong phần mềm tra cứu danh mục giống cây trồng trực tuyến được cập nhật mới trong vòng 5 ngày sau khi danh mục bản word được công bố lên mạng internet.

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ ở dưới cùng để trở về giao diện cơ bản của Phần mềm.