Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm Thuật ngữ

Phần mềm Thuật ngữ là phần mềm tra cứu thuật ngữ trong các từ điển và văn bản pháp quy ngành nông nghiệp.

1. Điều kiện tìm kiếm

Người dùng cần có máy tính và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/thuat-ngu/, http://cpp.community/thuat-ngu/

2. Thao tác tìm kiếm

Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải vào giao diện theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn, http://cpp.community (Hình 1).

Sau mỗi lần tìm kiếm, người dùng rê chuột lên trên giao diện tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm mới. Khi đặt lệnh tìm kiếm mới và nhấn vào ô “Tìm kiếm”, kết quả tìm kiếm mới sẽ hiển thị, kết quả tìm kiếm cũ tự mất đi.

Kích vào „Thuật ngữ“ màn hình tìm kiếm sẽ hiện ra (Hình 2).

Muốn tìm từ cụ thể, người dùng gõ vào ô „Từ khóa“, ví dụ gõ từ Sinh vật (Hình 3).

 

Nhấn ô Tra từ điển. Kết quả chuỗi từ điển với từ khóa sinh vật sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

 

Với từ khóa tra cứu là Sinh vật, phần mềm tìm kiếm từ điển cho 4 kết quả. Người dùng muốn xem chi tiết nội dung của thuật ngữ nào thì kích vào dòng tương ứng của cột „Thuật ngữ“, ví dụ kích vào từ Vi sinh vật (Hình 5).

 

Chi tiết thuật ngữ vi sinh vật (Hình 6).

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác