Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông viện

Phần mềm Nông viện là phần mềm tra cứu các quy trình trong phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

1. Điều kiện tìm kiếm

Người dùng cần có máy tính và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/nong-vien/, http://cpp.community/nong-vien/

2. Tiêu chí tìm kiếm

Tìm tổng số tài liệu

Tìm tài liệu nông viện theo nhóm

Tìm tài liệu nông viện theo tổ hợp nhóm và đối tượng

Tìm tài liệu nông viện theo tổ hợp nhóm, đối tượng và bệnh

3. Thao tác tìm kiếm

Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải vào giao diện cơ bản theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/nong-vien/, http://cpp.community/nong-vien/. Giao diện cơ bản của phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông viện (Hình 1).

 

3.1. Tìm tổng số tài liệu

Để biết trong phần mềm nông viện có bao nhiêu tài liệu, nhấn vào ô “Tìm kiếm”. Kết quả chuỗi tài liệu nông viện sẽ hiện ra phía dưới (Hình 2).

3.2. Tìm tài liệu nông viện theo nhóm

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại Nhóm, ví dụ Thủy sản. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 3).

Kết quả chuỗi tài liệu nông viện tương ứng với thủy sản sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

 

3.3. Tìm tài liệu nông viện theo tổ hợp nhóm và đối tượng

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại nhóm, ví dụ Thủy sản. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ “Tôm sú”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 5).

 

Kết quả tài liệu nông viện về tổ hợp nhóm và đối tượng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 6).

 

3.4. Tìm tài liệu nông viện theo tổ hợp nhóm, đối tượng và bệnh

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại nhóm, ví dụ Thủy sản. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ “Tôm sú”. Kích vào ô “Bệnh”, chọn bệnh, ví dụ “Bệnh đốm trắng”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 7).

Kết quả tài liệu nông viện về tổ hợp nhóm, đối tượng và bệnh sẽ hiện ra phía dưới (Hình 8).

 

Chi tiết nội dung bài viết về tôm sú (Hình 9).

Tương tự như vậy có thể tìm kiếm quy trình phòng trừ sinh vật gây hại trên các loại cây trồng và thủy sản.

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác