Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm Tiêu chuẩn Nông sản

Phần mềm Nông sản là phần mềm tra cứu tiêu chuẩn chất lượng nông sản và sản phẩm được cung cấp trong chuỗi nông sản thực phẩm an toàn.

1. Điều kiện tìm kiếm

Người dùng cần có máy tính và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/nong-san/, http://cpp.community/nong-san/

2. Tiêu chí tìm kiếm

Tìm tổng số tài liệu

Tìm tài liệu nông sản theo nhóm

Tìm tài liệu nông sản theo tổ hợp nhóm và đối tượng

Tìm tài liệu nông sản theo tổ hợp nhóm, đối tượng và khu vực

3. Thao tác tìm kiếm

Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải vào giao diện cơ bản theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/nong-san/, http://cpp.community/nong-san/. Giao diện cơ bản của phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông sản (Hình 1).

3.1. Tìm tổng số tài liệu

Để biết trong phần mềm nông sản có bao nhiêu tài liệu, nhấn vào ô “Tìm kiếm”. Kết quả chuỗi tài liệu nông sản sẽ hiện ra phía dưới (Hình 2).

3.2. Tìm tài liệu nông sản theo nhóm

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại Nhóm, ví dụ Vật nuôi. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 3).

Kết quả chuỗi tài liệu nông sản tương ứng với vật nuôi sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

3.3. Tìm tài liệu nông sản theo tổ hợp nhóm và đối tượng

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại nhóm, ví dụ Vật nuôi. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ “Thịt lạnh đông”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 5).

Kết quả tài liệu nông sản về tổ hợp nhóm và đối tượng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 6).

3.4. Tìm tài liệu nông sản theo tổ hợp nhóm, đối tượng và khu vực

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại nhóm, ví dụ Vật nuôi. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ “Thịt lạnh đông”. Kích vào ô “Khu vực”, chọn bệnh, ví dụ “Hà Nội”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 7).

Kết quả tài liệu nông sản về tổ hợp nhóm, đối tượng và khu vực sẽ hiện ra phía dưới (Hình 8).

Chi tiết nội dung bài viết về thịt lạnh đông (Hình 9).

Tương tự như vậy có thể tìm kiếm tiêu chuẩn chất lượng đối với nông sản gốc thực vật, nông sản gốc thủy sản.

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác