Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông canh

Phần mềm Nông canh là phần mềm tra cứu các quy trình canh tác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

1. Điều kiện tìm kiếm

Người dùng cần có máy tính và được nối mạng internet, truy cập theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/nong-canh/, http://cpp.community/nong-canh/

2. Tiêu chí tìm kiếm

Tìm tổng số tài liệu

Tìm tài liệu nông canh theo nhóm

Tìm tài liệu nông canh theo tổ hợp nhóm và đối tượng

Tìm tài liệu nông canh theo tổ hợp nhóm, đối tượng và địa bàn

3. Thao tác tìm kiếm

Trước mỗi lần tìm kiếm, người dùng phải vào giao diện cơ bản theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/nong-canh/, http://cpp.community/nong-canh/. Giao diện cơ bản của phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông canh (Hình 1).

3.1. Tìm tổng số tài liệu

Để biết trong phần mềm nông canh có bao nhiêu tài liệu, nhấn vào ô “Tìm kiếm”. Kết quả chuỗi tài liệu nông canh sẽ hiện ra phía dưới (Hình 2).

 

3.2. Tìm tài liệu nông canh theo nhóm

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại Nhóm, ví dụ Cây trồng. Nhấn ô Tìm kiếm (Hình 3).

 

Kết quả chuỗi tài liệu nông canh tương ứng với cây trồng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 4).

 

3.3. Tìm tài liệu nông canh theo tổ hợp nhóm và đối tượng

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại nhóm, ví dụ Cây trồng. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ “Chôm chôm”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 5).

 

Kết quả tài liệu nông canh về tổ hợp nhóm và đối tượng sẽ hiện ra phía dưới (Hình 6).

 

3.4. Tìm tài liệu nông canh theo tổ hợp nhóm, đối tượng và địa bàn

Kích vào ô “Nhóm”, chọn loại nhóm, ví dụ Cây trồng. Kích vào ô “Đối tượng”, chọn đối tượng, ví dụ “Chôm chôm”. Kích vào ô “Địa bàn”, chọn địa bàn, ví dụ “Đồng Nai”. Nhấn ô “Tìm kiếm” (Hình 7).

Kết quả tài liệu nông canh về tổ hợp nhóm, đối tượng và địa bàn sẽ hiện ra phía dưới (Hình 8).

 

Chi tiết nội dung bài viết về chôm chôm (Hình 9).

 

Tương tự như vậy có thể tìm kiếm quy trình sản xuất các loại vật nuôi và thủy sản.

Nhấn ô „Trở lại tìm kiếm“ để bắt đầu tìm kiếm khác