Hướng dẫn sử dụng mục Trao đổi

Mục Trao đổi là một kênh thông tin cộng đồng, mà người sử dụng có thể trực tuyến trao đổi, hỏi và trả lời những vấn đề về nông nghiệp. Mục Trao đổi được xây dựng theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/trao-doi/ hoặc http://cpp.community/trao-doi/

1. Điều kiện sử dụng

Mục Trao đổi yêu cầu người sử dụng phải đăng ký và đăng nhập tài khoản trên nongnghiepcongdong.vn. Sau khi đăng ký và đăng nhập, người sử dụng có thể thoải mái sử dụng mục Trao đổi của chúng tôi. 

 

2. Đăng ký và đăng nhập

Nếu truy cập vào mục Trao đổi mà chưa có tài khoản sử dụng, sẽ thấy một dòng thông báo như sau:

Nếu đã có tài khoản nhưng chưa đăng nhập, nhấp chuột vào chữ “đăng nhập”, nếu chưa có tài khoản, nhấp chuột vào chữ “đăng ký” 

2.1 Đăng ký

Sau khi nhấp chuột vào chữ đăng ký, màn hình như ở ảnh dưới sẽ xuất hiện.

Có 2 cách đăng ký:

-       Đăng ký qua tài khoản mạng xã hội. Hiện tại hỗ trợ 2 mạng xã hội là Facebook và Google

-       Đăng ký qua email 

2.1.1 Đăng ký qua tài khoản mạng xã hội

a. Google:

Nhấn vào nút Google.

Ở mục tiếp theo, nếu đã đăng nhập vào Google, ấn Allow. Nếu chưa đăng nhập vào Google, đăng nhập vào Google và làm tương tự.

Quá trình đăng ký hoàn tất, trang web sẽ tự động chuyển hướng tới mục Trao đổi.

b. Facebook:

Nhấn vào nút Facebook.

Ở mục tiếp theo, nếu đã đăng nhập ở Facebook, nhập mật khẩu và ấn Continue. Nếu chưa đăng nhập Facebook, đăng nhập và làm như dưới.

Ấn Continue.

Một email sẽ được gửi tới để xác nhận tài khoản. Làm theo hướng dẫn trong email sẽ hiện ra đường link này. Ấn “Xác nhận”.

Quá trình đăng ký hoàn tất, trang web sẽ tự động chuyển hướng tới mục Trao đổi.

2.1.1 Đăng ký sử dụng email

Nhập thông tin vào ô bên phải và ấn Đăng ký

Một email sẽ được gửi tới để xác nhận tài khoản. Làm theo hướng dẫn trong email. Sau đó ấn “Xác nhận”

Quá trình đăng ký hoàn tất, trang web sẽ tự động chuyển hướng tới mục Trao đổi

2.2 Đăng nhập

2.2.1 Đăng nhập qua tài khoản mạng xã hội

CPP hỗ trợ đăng nhập thông qua tài khoản Google và Facebook. Nếu đã đăng ký thông qua tài khoản Google và Facebook từ trước, người sử dụng nhấn vào nút Google hoặc Facebook, sẽ tự động đăng nhập và chuyển hướng tới trang Trao đổi. Nếu chưa đăng ký thông qua tài khoản Google và Facebook, khi nhấn vào nút Google hoặc Facebook, người sử dụng sẽ tự động được chuyển tới mục đăng ký. Khi đó, làm theo hướng dẫn đăng ký như đã mô tả ở phần trên.

2.2.2 Đăng nhập sử dụng tài khoản đăng ký qua email

Nhập tài khoản và mật khẩu rồi ấn Đăng nhập. Nếu tài khoản và mật khẩu đúng, trang web sẽ tự động chuyển hướng tới mục Trao đổi

 

3. Trao đổi

Nhập tin nhắn muốn trao đổi, và gõ Enter hoặc ấn Trả lời để gửi tin nhắn.

Khoảng 3 giây sau, tin nhắn sẽ được hiển thị với tất cả người dùng.

 

Chúc bạn đăng ký thành công để trao đổi những vấn đề nông nghiệp lý thú và hữu ích.