Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục thuốc thú y thủy sản
21.09.2017

Phần mềm này áp dụng để tra cứu trực tuyến danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Có thể tra cứu thuốc thú y thủy sản trong phạm vi cả nước Việt nam và trên toàn thế giới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục thuốc thú y vật nuôi
23.08.2017

Phần mềm này áp dụng để tra cứu trực tuyến danh mục thuốc thú y dùng cho vật nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam. Có thể tra cứu thuốc thú y dùng cho vật nuôi trong phạm vi cả nước Việt nam và trên toàn thế giới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tra cứu danh sách chuỗi cung ứng nông sản toàn trực tuyến
08.07.2017

Phần mềm Tra cứu danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trực tuyến được tạo ra tại địa chỉ http://nongnghiepcongdong.vn có thể khắc phục được hạn chế trong việc tra cứu danh sách chuỗi nông sản an toàn công bố.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh sách phân bón
26.03.2017

Phần mềm này áp dụng để tra cứu trực tuyến danh sách phân bón đã công bố hợp quy của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương tại Việt Nam. Có thể tra cứu phân bón trong phạm vi cả nước Việt nam và trên toàn thế giới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu
25.03.2017

Phần mềm Tìm kiếm tại trang web được áp dụng cho các mục Về chúng tôi, Sử dụng CPP, Nông nghiệp, Cộng đồng ở thanh menu trái của trang web

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục giống cây trồng trực tuyến
23.03.2017

Phần mềm tra cứu trực tuyến danh mục giống cây trồng được áp dụng trong phạm vi cả nước và trên toàn thế giới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm Thuật ngữ
11.03.2017

Phần mềm Từ điển là phần mềm tra cứu từ điển, thuật ngữ trong ngành nông nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng mục Trao đổi
10.03.2017

Mục Trao đổi là một kênh thông tin cộng đồng, mà người sử dụng có thể trực tuyến trao đổi, hỏi và trả lời những vấn đề về nông nghiệp. Mục Trao đổi được xây dựng theo đường dẫn http://nongnghiepcongdong.vn/trao-doi/ hoặc http://cpp.community/trao-doi/ 1. Điều kiện sử dụng Mục Trao đổi yêu cầu người ...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu Tiêu chuẩn
09.03.2017

Mục Tham khảo có những modul tra cứu một số loại tài liệu, trong đó modul Tiêu chuẩn là modul tra cứu tài liệu tiêu chuẩn trong ngành nông nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm Tiêu chuẩn Nông sản
01.03.2017

Phần mềm Nông sản là phần mềm tra cứu tiêu chuẩn chất lượng nông sản và sản phẩm được cung cấp trong chuỗi nông sản thực phẩm an toàn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông viện
01.03.2017

Phần mềm Nông viện là phần mềm tra cứu các quy trình trong phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm kiếm tài liệu Nông canh
01.03.2017

Phần mềm Nông canh là phần mềm tra cứu các quy trình canh tác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến
23.02.2017

Phần mềm tra cứu danh mục thuốc bảo vệ thực vật giúp người dùng khai thác tối đa giá trị của danh mục với 16 tiêu chí tìm kiếm để nhận được kết quả tức thì, mọi lúc, mọi nơi.