Nghiên cứu thị trường thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến

Nghiên cứu thị trường

Nguyên tắc kinh điển 4P về Marketing- Nghiên cứu thị trường bắt đầu với bốn chữ cái P: Place- Thị trường, khái niệm này trước đây nhấn mạnh vào yếu tố địa lý, giờ đây nó được nhấn mạnh vào yếu tố nhận biết trong tâm trí khách hàng; Product- Sản phẩm, khái niệm này trước đây nhấn mạnh vào yếu tố sử dụng, giờ đây nó được nhấn mạnh vào tính giải pháp: sản phẩm giải quyết vấn đề gì của khách hàng; Promotion- Xúc tiến, khái niệm này trước đây nhấn mạnh vào yếu tố lợi ích mà khách hàng nhận được, giờ đây nó được nhấn mạnh vào sự hài lòng của khách hàng; Price- Giá cả, khái niệm này trước đây nhấn mạnh vào yếu tố định lượng, giờ đây nó được nhấn mạnh vào yếu tố giá trị. Như vậy, kinh doanh dịch chuyển dần từ tính giao dịch sang tính cam kết. Nghiên cứu thị trường cần nhiều hoạt động thực địa để nắm bắt thông tin và thiết lập mạng lưới, mang tính vật chất. Và một phần hoạt động nghiên cứu thị trường tinh túy mang tính tinh thần đang được phát triển.

Phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ nghiên cứu thị trường thuốc bảo vệ thực vật trực tuyến

Thị trường

Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, việc tra cứu danh mục thuốc thuốc bảo vệ thực vật là một phần không thể thiếu trong công tác nghiên cứu thị trường và xác định đối thủ cạnh tranh để trả lời các câu hỏi như: đã có tổ chức nào đã đăng ký hoạt chất bạn quan tâm, đối tượng đã được đăng ký với hoạt chất đó như thế nào, các tên thuốc thương phẩm của hoạt chất đó trên thị trường là gì .... Với nhiều công ty chưa có trang web, hoặc không đưa thông tin thuốc đầy đủ lên trang web của công ty, thì phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật là cách duy nhất giúp bạn nhanh chóng tiếp cận thông tin của họ.

Sản phẩm

Tra cứu nhanh sản phẩm của tổ chức. Bộ sản phẩm của công ty bạn là một phần của danh mục thuốc bảo vệ thực vật. Khi cần tìm lại các thông tin đã đăng ký, bạn có thể tra cứu trên phần mềm danh mục, không cần lục tìm các tài liệu bản word đã đăng ký với Cục bảo vệ thực vật, điều này rất hữu ích và khách quan khi bạn làm việc với đối tác.

Nghiên cứu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Tên thuốc bảo vệ thực vật, vì nhiều lý do, nói chung là khó nhớ. Phần mềm gợi ý chuỗi tên thuốc với một vài chữ cái, và tên thuốc bạn cần tìm sẽ được thấy trong vài giây. Dựa vào các thông tin tìm thấy từ danh mục bạn có thể phân tích đánh giá sản phẩm, hoặc vào trang web của tổ chức đăng ký hay sản xuất kinh doanh tên thuốc đó để tìm hiểu thêm thông tin.

Nghiên cứu đăng ký sản phẩm. Khi sử dụng phần mềm danh mục thuốc bảo vệ thực vật, bạn có thể tìm thông tin về một hoạt chất mục tiêu mà không cần nhớ chính xác tên hoạt chất. Bạn nhanh chóng xác định các tổ chức đã đăng ký và đối tượng đã đăng ký với hoạt chất đó để phân tích tiềm lực của sản phẩm mà bạn định phát triển. Rồi bạn tìm chuỗi tên thuốc thương phẩm theo hoạt chất mục tiêu để xác định và phân tích số đối thủ cạnh tranh với sản phẩm mà bạn định phát triển. Bạn sẽ thấy phần mềm danh mục rất hỗ trợ cho tư duy logic của bạn.

Xúc tiến

Việc liên kết thông tin sản phẩm của bạn vào danh mục nhà nước làm cho sản phẩm của bạn có tính khách quan, minh bạch, tin cậy hơn. Nó được trưng bầy ở một vị trí tìm kiếm tập trung nhất, thường xuyên được truy cập nhất. Bất kể tổ chức của bạn lớn hay nhỏ, tại đây bạn có vị trí bình đẳng, điều đó là đáng giá.

Có nhiều khi bạn cần hỗ trợ kỹ thuật chung về bảo vệ thực vật cho nông dân và đại lý trong hệ thống phân phối của bạn để tạo sự thân thiết và tin tưởng. Bạn sẽ thể hiện được tính chuyên nghiệp và thân thiện bằng cách tra cứu các thông tin thuốc trong danh mục để giúp họ tìm được những tên thuốc phù hợp nhằm hỗ trợ họ sản xuất, ví dụ như theo tiêu chuẩn VietGap.

Kết luận

Có thể thấy rõ là một phần mềm tìm kiếm đa chiều được tích hợp thông tin đã nâng cao hiệu quả của danh mục thuốc bảo vệ thực vật trong nghiên cứu thị trường thuốc bảo vệ thực vật bài bản và lành mạnh.

Phạm Mạnh Cường